• Никола Драговић

- Најбогатија општина, девастирана општина. Куршумлија данас

Не каже наш народ без разлога „Што јужније то тужније“ но да ли је ова изрека оправдана?


Погођена сталним економским кризама, недаћама и промена наша држава не може да се посвети ваљаном економском развоју, индустрија разорена и заостала не може да парира модерним индустријама у Европи, али ако не можемо да парирао Европи индустријски, шта је то што можемо да понудимо и у чему можемо да будемо добри.


И ако природно најбогатија општина и повољним географским положајем, општина Куршумлија спада у ред неразвијених општина и девастирана подручја.


Зашто је то тако? Да општина на чијој се територији налазе три бањска лечилишта, природни споменик каква је Ђавоља Варош, једно од највећих шумских газдинстава у Србији, буде нај-неразвијеније подручје.


Мислим да одговор треба тражити у самим грађанима и особама које врше локалну власт.


И ако је превасходни циљ локалних власти да брину о грађанима своје општине и да се брину о добром квалитету живота својих грађана, ствар је сасвим другачија. Све гарнитуре локалних власти уместо да се брину о грађанима бринули су се о томе како да стекну неку одредену корист за себе и своје ближње, а народ су остављали на ветрометини друштвено-економских турбуленција да се сам сналази и злопати.

Да ли због незнања, немара, незаитересованости, нестручности или неког другог фактора једна од најбогатијих општина је најсиромашнија, њени грађани се масовно исељавају тражећи боље место за живот, а она богата природна лепотица „кутак Швајцарске испод Копаоника“, како ју је називао један швајцарски путописац с почетка 20 века, остаје да се полако гаси и ишчезава. Да ли прва Немањина престоница, заслужује да утихне? Питање је пре свега за људе који обављају локалне јавне функције.


Решење постоји и треба га тражити превасходно у новом приступу креирања јавних политика и расподели буџета. Радити на промоцији и презентацији, оспособити локалну администрацију да се ухвати у коштац са изазовима 21 века. Пут није лак али се мора што хитније приступити решавању проблема решења су ту али их треба искористити на прави начин.


Не постоје не решиви проблеми, постоји пут којим се решење тражи.