• Никола Драговић

- Одборници, народни представници или страначке марионете


Са правом се поставља питање за кога смо гласали на изборима?

Већина грађана не зна коме је дала свој глас, и ко заправо штити њихове интересе у локалним скупштинама.


Подсетимо, да је Локална самоуправа: „Право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво".


Грађани се са правом питају чији интерес штите одборници? Коме они дају свој глас?


Узрок проблема треба тражити у накарадном изборном систему какав је наш. На име, законом је прописано да се одборници бирају са изборних листа чији су предлагачи странке или групе грађана на основу пропорцијалног изборног система, правдајући се тиме да се гласови „не би расипали“. Кандидовањем листе и гласањем за листу грађани гласају, можемо слободно рећи „за мачку у џаку“, јер не знају ко је све на одборничким листама.


Ко формира одборничку листу?

Одборничку листу углавном формирају локални шефови Општинских одбора странака. Који на листама уместо, народних представника - одборника, стављају своје жене, свастике, љубавнице, одане сараднике... и тако сакривени иза локалног шефа и странке они освајају одборнички мандат, а народ остаје изигран и без својих адекватних представника.


Једно од решења, како би се избегло да они који нису "гласани" буду народни представници, јесте промена изборног система са пропорцијалног на већински, где би се општина поделила на онолико изборних једниница колико има месних заједница и да свака месна заједница добије свог представника у локалној скупштини, и то не на основу тога што га предлаже "шеф", него на основу оствареног резултата и залагања за интересе свих грађана.

На тај начин би се избегло, да одборници буду само пуки страначки делегати и гласачка машина своје странке, већ би били народни представници и заступали народни интерес, ако би се пак оглушили о захтеве народа, односно својих бирача, засигурно би били кажњени на наредним изборима.

У важећем изборном систему остају у локалној скупштини све док су одани своме локалном страначком шефу, а он одан страначким органима негде далеко.


Поред измена закона о избору одборника треба дефинисати и изменити избор председника општине али о томе у наредним блоговима.