• Никола Драговић

- Чији су одборнички мандати

Updated: Dec 14, 2018


У последње време све је актуелнија тема „прелетања“ одборника из једне политичке партије у другу. Последње три промене страначког дреса десиле су се у Зајечару, Нишу и Брусу, где су „пребегом“ у владајућу странку неки од "прелетача" задржали своје постојаће позиције, а неки су се винули високо у небеса страначке и јавне хијерархије. Зарад стављања неких ситних личних интереса или жеље за влашћу и каријере у странкама, локални парламенти више пута у току четворогодишњег манданта одборника буду префарбани разним политичким бојама, па се не зна који је одборник са које листе изабран, којој странци сада припада и чије интересе заступа. Па се грађани са правом питају коме су они заправо дали свој глас? Ко су заправо њихови представници?



То питање за сада у Србији нико није успео да одгонетне, а ја покушавам да дам свој предлог како се могу смањити чести страначки „пребези“.


Како што сам више пута напомињао, мишљења сам да је проблем у постојећем, накарадном изборном систему, где се на основу пропорцијалног изборног система и Д'Хондтовим методом расподеле одборничких мандата, мандати деле, слободно могу рећи „скривеној листи“ одборничких кандидата, коју је састављао неко из општинског одбора, углавном локални шеф уз асистенцију партијског врха. Па је оправдано питање, где су ту грађани и њихови представници? И ако на изборима преносимо део нашег суверенитета на наше представнике ми не знамо коме смо дали овлашћење да доноси одлуке у наше име и да брани наше интересе пред вишим инстанцама власти.


Закон је дефинисао да мандат припада одборнику тј да су одборници власници мандата, па ако су одборници власници мандата зашто се онда одборнике предлаже партија и група грађана и они се бирају са њихових листа, зашто се то не би променило?


Одборнике треба бирати директно, именом и презименом, слажем се да је пропорционални систем добар јер се не расипају гласови, али треба увести систем отворених листа где би се гласало за одређеног одборника и за странку, и дати могућност оним кандидатима који не припадају ни једној политичкој странци да учествују у изборној утакмици па нека победе најбољи и они којима грађани највише верују.


Овако долазимо у ситуацију да гласамо за „закључану“ листу, одређени људи добију мандат и не појављују се међу бираче. Служе странци, а све чешће личном интересу гледајући како би боље валоризовали свој мандат, запосливши тако себе или неког члана своје породице, а грађани остају без својих представника и њихов глас нема ко да чује.